Hvilke rettigheter vil eksempelvis barn fra tidligere eksteskap ha, ved inngåelse av et nytt?

 

Mitt eller ditt? 

Dersom en eller begge parter tar med seg verdier inn i ekteskapet, eller arver eller mottar gaver fra andre enn ektefellen under ekteskapet, kan det være nyttig å få en avklaring av hvordan dette skal påvirke eierforholdene mellom ektefellene.  

En av de tingene som skaper mest konflikter ved delingen av felleseie mellom ektefeller er nettopp slike såkalte skjevdelingsverdier. 

Vi ser også en økning i såkalte ”nr 2 ekteskap”. Da opplever vi at partene er ”klok av skade” og bruker noe ressurser på å avklare de juridiske og økonomiske forholdene i ekteskapet. 

Barnas rettigheter i forhold til arv 

Dersom familien består av ‘dine’ og ‘mine’ barn mener vi det er svært viktig å ha en gjennomgang av forholdene. Ved gjennomgang opplever mange at de vil få en betydelig dårligere levestandard dersom ektefellen faller fra.  

Den andres barn skal da ha sin del av arven etter den avdøde, og den gjenlevende risikerer å måtte selge bolig og andre verdier for å kunne løse ut arvingene.  

Ofte ser vi at det ikke skal så mye til for å sikre gjenlevende dersom slike ulykker skulle oppstå.

 

Det koster ingenting å spørre
eller få avklart om du har en sak.

» Send oss en e-post eller ring 40 20 04 74