Hva er dine rettigheter når barnevernet kommer inn i bildet?

 

På den ene siden har barnevernstjenesten plikt til å hjelpe barn og foreldre som har det vanskelig. På den andre siden har barnevernet også omfattende muligheter for å benytte tvang og tvangstiltak i en del saker. 

I slike situasjoner føler mange et sterkt behov for å ha noen som er til stede for dem i saken, en som har taushetsplikt og som kjenner lover og regler. Til dette er det fornuftig å bruke advokater, og vi  har lang erfaring med slike saker. 

Dine rettigheter 

Hvis du er part i en barnevernssak har du rett til bistand fra advokat. I svært mange tilfeller dekkes også kostnadene til advokat av det offentlige. Er du usikker på dette kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang og vurdering av saken.  

Vår erfaring er at jo tidligere partene får kyndig bistand, jo bedre er mulighetene for å få et godt resultat.

 

Det koster ingenting å spørre
eller få avklart om du har en sak.

» Send oss en e-post eller ring 40 20 04 74