Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av  foreldrene de ikke bor hos?

 

Saker om bosted, samvær og foreldreansvar for barn er prioriterte saker etter lov om fri rettshjelp. Det er derfor lurt å få en advokat til å undersøke om din sak kvalifiserer for dette. 

Er det vanskelig å få til en avtale om bosted og samvær for barna, anbefaler vi å søke fagkyndig råd tidlig i prosessen. Dette for å ikke komme på feil spor i diskusjonen, men klarer å holde argumentene fokusert på det som er relevant for avgjørelsen. 

Hva er foreldreansvar? 

De aller fleste beholder felles foreldreansvar etter et samlivsbrudd. Felles foreldreansvar betyr at foreldrene sammen tar alle viktige beslutninger om barna. Vi opplever at mange ikke vet hva foreldreansvaret innebærer, og en del blander sammen foreldreansvar med fast bosted og omsorg. 

Foreldre har full avtalefrihet når det gjelder bidrag. Men hvis de ikke blir enige, kan hver av dem kreve at NAV fastsetter bidraget. Det er derfor ikke så mange saker om bidrag for domstolene, men NAVs beslutning kan påklages, og det er fortsatt anledning til å be retten om å beregne bidrag.

 

Det koster ingenting å spørre
eller få avklart om du har en sak.

» Send oss en e-post eller ring 40 20 04 74