Vi har lang erfaring i saker om fast eiendom og naboforhold, og forhold mellom enkeltindivider og forvaltningen.

 

Fast eiendom og naboforhold  

Omfatter blant annet feil og mangler ved kjøp av fast eiendom, spørsmål om tinglysing, spørsmål om rettigheter eller plikter i forbindelse med hus eller hytte, rett til bryggeplass, uenighet om hekken eller trær på naboeiendom mv. Vi har svært mange slike saker og det er nesten umulig å nevne alle varianter. 

Forvaltningsrett  

Forvaltningsrett er reglene om hvordan forvaltningen skal behandle saker der de griper inn i privatpersoners liv. Dette kan være for eksempel spørsmål om trygdeytelser, skoleplass eller byggesøknader.   

For oss som til daglig jobber med saker mellom det offentlige og privatpersoner er dette noe vi har en naturlig trening i.

 

Det koster ingenting å spørre
eller få avklart om du har en sak.

» Send oss en e-post eller ring 40 20 04 74