Hos Familieadvokat skal alle kunne ta kontakt for å få en helt gratis og uforpliktende vurdering om det foreligger en sak.

 

Kostnadene ved en sak avhenger selvsagt av omfanget og kompleksiteten på oppdraget. Som regel vil oppdrag faktureres etter medgått tid med kr. 1.863,- inklusive mva pr. time.

Fri rettshjelp

Vi tar de fleste typer fri rettshjelp-saker. Timeprisen er her bestemt av det offentlige, og advokaten har ikke lov til å ta noe ekstra betalt.

Dersom du er i tvil om du har rett på fri rettshjelp vil vi alltid undersøke dette for deg uten noen forpliktelse. I mange saker har vi også anledning til å innvilge fritt rettsråd.

Rettshjelpsforsikring

De fleste vanlige forsikringer inkluderer dekning av kostnader til advokat i enkelte saker (med fradrag for en egenandel). Vi undersøker gjerne dette for deg.

 

 

Dette hjelper vi med

» Samboer
» Ekteskap
» Skilsmisse/samlivsbrudd
» Barn og foreldre
» Arv
» Barnevern
» Andre saker

 

Det koster ingenting å spørre
eller få avklart om du har en sak.

» Send oss en e-post eller ring 40 20 04 74